Điện Thoại: 093 862 3131

Email: oliudo.monaumonviet@gmail.com

Những câu hỏi thường gặp

  1. OLiu Đỏ có nhận giao hàng tận nơi không?

  2. Tôi có thể đặt hàng như thế nào?

  3. OLiu Đỏ tính phí vận chuyển như thế nào?

  4. Tôi sẽ thanh toán như thế nào?

  5. Tôi muốn đặt bàn cho công ty, doanh nghiệp?