Có 4 cách để đặt bàn:

  1. Đặt bàn qua hotline: 093 862 3131

  2. Đặt bàn trực tiếp qua website: http://oliudo.com/

  3. Đặt bàn trực tiếp qua fanpage: https://www.facebook.com/OliuDo.MonAuMonViet/

  4. Đến thẳng chi nhánh của chúng tôi để đặt bàn:

    • OLiu Đỏ - Hoàng Diệu: 116A Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TPHCM.

    • OLiu Đỏ - Trường Sa: 648A Trường Sa, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TPHCM.